Hvornår skal vi gå fra IVS til APS?

IVS er en forkortelse og står for iværksætterselskab. Det er et relativt nyt begreb, der har eksisteret siden 2014. I starten af 2014 gav det mulighed for at energiske og ivrige iværksættere landet over kunne begynde at stifte deres virksomheder under selskabsformen IVS, hvis de ønskede at stifte et selskab, men endnu ikke havde kapitalen til at stifte et ApS, der står for anpartsselskab. 

Ændringsloven

Iværksætterselskabsformen blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet i Danmark, men den har ikke haft den ønskede effekt i erhvervslivet. Siden 2014 har Folketinget derfor vedtaget en lov, der medfører, at iværksætterselskabsformen afskaffes. Dette betegnes typisk som ændringsloven. Samtidig har de indført, at kapitalkravet til anpartsselskaber skal sænkes fra 50.000 kr. Til 40.000 kr. 

Er du ejer af et iværksætterselskab, skal du inden den. 15. April 2021 lave dit IVS om til et ApS. Hvis du ikke gør det, så vil IVS’et blive tvangsopløst, altså lukket. Det er noget, som Folketinget har besluttet, samtidig med at man lukkede for at lave nye iværksætterselskaber i Danmark. 

Hvornår skal jeg så omregistrere mit selskab? – Det er op til den enkelte at beslutte det. Du behøver ikke vente til 2021 med at skifte fra IVS til ApS, du kan gøre det allerede nu. Kapitalen skal dog naturligvis være på plads, hvis du vil lave det om. Et anpartsselskab skal have 40.000 kr. I selskabskapital, også kaldet anpartskapital, og hvis du har de 40.000 kr. På plads allerede nu, er der ingen grund til at vente med at skifte din virksomhed fra IVS til ApS. 

Sådan foregår omregistrering af IVS til APS 

Det kan måske lyde kringlet og uoverskueligt, det dér med at skifte fra IVS til ApS. Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at selskabet ikke bliver lavet grundlæggende om. Det er samme selskab med samme aktivitet som før, det får bare en højere selskabskapital og et ”ApS” i slutningen af navnet. 

At omregistrere et iværksætterselskab er ret teknisk, og foregår således: 

  • Man ændrer selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen 
  • Man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver mindst 40.000 kr.
  • Man skal kunne dokumentere kapitalen
  • Du skal holde en generalforsamling, hvor man formelt beslutter skiftet fra IVS til ApS
  • Du skal ændre vedtægterne, så der står den nye kapital
  • Sidst men ikke mindst skal ovenstående anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og dermed er selskabet lavet op til et anpartsselskab. 

You may also like