Hvad er musik godt for

FORMÅL MED MUSIK I TIDLIG ALDER

 • At udvikle barnets musikglæde og musikalske anlæg
 • At udvikle barnets evne til opmærksomhed, koncentration, lytning, reaktion, hukommelse og samarbejde.
 • At udvikle barnets stemme, sprog og begrebs verden
 • At udvikle barnets motorik
 • At udvikle musikkens grundelementer hos barnet: puls, rytme, melodi og form
 • At udvikle barnets sans for tid og rum.
 • At udvikle barnets fantasi og evne til at udtrykke sig

 Til de allerede nævnte punkter kan i forbindelse med musik for babyer og forældre nævne

 • At gi’ forældre oplevelsen af at deres stemme er en udtryksform, og at den giver børnene ro og glæde.
 • At styrke de voksnes musikalitet og musikglæde for derigennem at give den videre til barnet.
 • At styrke barnets kulturarv.
 • Igennem stemmen og musikken, at løsne op for eventuelle blokeringer i krop og sjæl.
 • For igennem musikken at give mennesker positive og livsbekræftende oplevelser, for dermed at opnå større livskvalitet og samhørighed mennesker imellem.